Cảnh báo sự kiện bất thường

Trên phần  mền ghi hình giám sát thông minh cho phép thiết lập trên đó các danh giới, mỗi khi có người hoặc vật thể tiến đến danh giới này, ngay lập tức phần mềm sẽ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh/

Category:

Description

Hệ thống Camera Cảnh Báo  Sự Kiện hoặc Nguy Hiểm, bất thường, xâm nhập trái phép, bỏ lại hoặc lấy đi đồ vật , sự kiện phương tiện giao thông dừng đỗ, khu vực cấm…

Ngay khi phát hện sự kiện hệ thống sẽ phát ra âm thanh và khoanh vùng có sự kiện bất thường này/

Trèo hàng rào canh bao dung do trong ham 1 - gmax canh bao dung do trong ham - gmaxfence-trip video-analytic Vi-System_entry_breach_detection

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảnh báo sự kiện bất thường”