Convoy Jammers – Cell Phone Jammers

Convoy RF Jammers are used to transport Personnel with High-Security Profiles. Our Convoy Jammers block all GPS transmissions, making it impossible for remote-controlled bombs and other GPS-dependent devices to interfere.

The Convoy Jammer’s Operating System can be fully controlled from the driver’s seat to ensure the optimal user experience. Our vehicle mounted Counter-IED Jammers have 360⁰ protection, and are thus able to protect other vehicles in the convoy.

Technologies develop and manufactures wide range of Jamming systems for Convoy and VIP protection. Our vehicle mounted Counter IED Jammers are designed to mitigate all RCIED threats used by terrorists and insurgents. Wide range of output power and different sizes make our products usable for many types of private vehicles and jeeps.

Description

Thiết bị phục vụ cho các phòng họp Cao cấp, Các phòng thi,  xe chuyên dụng áp tải Cán bộ cấp cao di chuyển trên đường, khu vực cấm… hoặc loại trừ nguy cơ kích nổ bằng các tín hiệu điều khiển từ xa qua các tần số khác nhau.
Gồm các kích cỡ khác nhau như: Để bàn, đeo trên người hoặc đặt trên các phương tiện di chuyển/

1 3 10134214-ndr-v4000 1447261756_7741

thiết bị sử dụng công nghệ đơn hoặc kép kết hợp công nghệ số DDS với công nghệ vòng khoá PHA PLL  để tạo nên sức mạnh và phù hợp với các địa hình, môi trường khác nhau/ ian-moores-graphics-military-graphics-convoy-protection images IMG_0079

Lưu ý: Chúng tôi chỉ tư vấn, bán hàng phục vụ các cơ quan chức năng thực thi luật pháp, hoặc các đơn vị có giấy phép sử dụng/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Convoy Jammers – Cell Phone Jammers”